Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i femton kommuner i norra Skåne med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella händelser och projekt, följ oss på Facebook.

Den 15/6 arrangerade ADB Norra Skåne en kväll mot diskriminering i Furutorpsparken Helsingborg. En fantastiskt afton där duon Nadin Al Khalidi och Cassius Lambert spelade och konstnären Yahya Ashmawi gav alla barn och unga chansen att måla. Läs mer om kvällen under Nyheter. 

 

Kika in på vår sida Med fokus på… där du kan läsa om aktuella händelser, intressanta personer och viktiga ämnen. 

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå?