Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i Helsingborg med omnejd med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella evenemang och projekt, följ oss på Facebook.

Vill du praktisera hos oss?

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker just nu en praktikant! Praktikplatsen fokuserar på information och projekt, och passar för dig som vill delta i vårt förebyggande och opinionsbildande arbete under hela eller delar av våren 2019.

Mer information om praktiken finns här.

Sök platsen genom ansökningsformulär som finns här.

Sök senast 21 oktober 2018, eller tipsa gärna någon som du tror kan vara intresserad!