Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i femton kommuner i norra Skåne med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella händelser och projekt, följ oss på Facebook.

Sommarstängt!

Nu tar vi semester och håller till och med den 17 augusti sommarstängt. Det innebär att vi inte tar emot några nya ärenden mellan 13 juli och 17 augusti.

Om du under den tiden har frågor om vad som är diskriminering eller vill anmäla diskriminering kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen. De nås under vardagar på telefonnummer 08-120 20 700 eller via mail på do@do.se. Mer information finns på do.se.

Om du har blivit diskriminerad inom arbetslivet är det i första hand ditt fackförbund du ska kontakta så snart som möjligt.

Om du har frågor om vår verksamhet och vill komma i kontakt med vår styrelse under tiden vi har sommarstängt når du vår kassör på mia-jonas.plunteman@adbnorraskane.se

Vi önskar dig en skön sommar!