Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i femton kommuner i norra Skåne med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella händelser och projekt, följ oss på Facebook.

Missa inte En sommarkväll mot diskriminering i Furutorpsparken, Helsingborg den 15/6 med start klockan 18. 

Klockan 19 spelar duon Nadin El Khalidi och Cassius Lamberts från Tarraband och från 18 finns möjlighet att måla tillsammans med konstnären Yahya Ashmawi.

Under hela kvällen finns ADB på plats tillsammans med samarbetsorganisationer och kan svara på frågor. Kom, häng och sveps med i en kväll av musik och gemenskap. 

Eventet produceras i samarbete med Söderscen och är gratis att delta i.

Varmt Välkomna

 

Kika in på vår sida Med fokus på… där du kan läsa om aktuella händelser, intressanta personer och viktiga ämnen. 

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå?