Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i Helsingborg med omnejd med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella evenemang och projekt, följ oss på Facebook. Mer information om Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg finns här.

 

Välkomna till årsmöte den 24 mars 2019
Vi välkomnar medlemmar och andra intresserade till vårt årsmöte den 24 mars 2019 kl 14.00. Mötet kommer att hållas i våra lokaler på Planteringsvägen 36 i Helsingborg. Anmäl ditt deltagande till info@adbnorraskane.se. Handlingarna till årsmötet hittar du på sidan ”Om oss”.