Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i femton kommuner i norra Skåne med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella händelser och projekt, följ oss på Facebook.

 

Årsmöte 22 mars 2020

Medlemmar och andra intresserade välkomnas härmed till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skånes årsmöte.

Tid: 22 mars kl 14.00
Plats: Antidiskrimineringsbyrån Norra Skånes lokal, Planteringsvägen 36, Helsingborg

Kallelsen i sin helhet samt dagordning hittar du här samt här. Övriga handlingar kommer att laddas upp efter hand. 

Anmäl ditt deltagande på årsmötet till info@adbnorraskane.se senast den 16 mars. Vi kommer att bjuda på fika så ange om du har några allergier eller matpreferenser i anmälan. Om du har frågor inför årsmötet är du välkommen att kontakta oss.