Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar i femton kommuner i norra Skåne med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen.

För att ta del av aktuella händelser och projekt, följ oss på Facebook.

 

Vi söker en verksamhetsansvarig!

Nu söker vi en vikarierande verksamhetsansvarig. Det är en varierande tjänst som innebär övergripande ansvar för verksamhetens långsiktiga utveckling. Du hittar annonsen med fullständig beskrivning av tjänsten här

Tjänsten tillträds efter överenskommelse, helst från och med den 27 januari, och varar till och med den 5 mars 2021. Vi strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande, därför använder vi oss av ansöknings­formulär och kommer endast att beakta ansökningar gjorda i detta. Ansökningsformuläret hittar du här.  

Sista ansökningsdatum är den 17 november 2019. Välkommen med din ansökan!