Nyheter

2022-06-23

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne håller sommarstängt!

Vi håller sommarstängt mellan den 24/6-15/8 2022. Vi återkommer till alla som har hört av sig under sommaren i slutet av augusti. Har du ett öppet ärende med en akut fråga, vänligen mejla info@adbnorraskane.se.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne önskar alla en skön sommar!

2022-06-23

Vi söker en jurist och verksamhetsutvecklare!

Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter.

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering både genom rådgivning och stöd till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering samt genom förebyggande arbete så som utbildning, opinionsbildning och projekt. Byrån har funnits sedan 2002. Vi har kontor i Helsingborg men vårt upptagningsområde utgörs av femton kommuner i norra Skåne.

Beskrivning av tjänsten

Vi är en liten arbetsplats med en stor lagkänsla. För närvarande har vi två heltidsanställda, båda två arbetar delvis med juridik och delvis med verksamhetsutveckling. Vi har även en projektutvecklare och kommunikatör samt en ekonomi- och personalansvarig anställda på deltid.

Tjänsten består huvudsakligen av två delar. Den ena delen handlar om att ge juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig ha blivit utsatta för diskriminering. Det innebär till exempel att göra rättsutredningar och vid behov vidta åtgärder och agera ombud i ärenden samt att ge rådgivning till enskilda om hur de själva kan gå vidare med sitt ärende.

Den andra delen av tjänsten är inriktad på att fortsatt utveckla och bredda vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om att utveckla befintliga projekt eller utforma och planera nya projekt. Det kommer i denna del finnas stort utrymme att själv lägga upp arbetet, i nära samråd med byråns andra anställda.

Utöver dessa två huvudsakliga delar ingår även att tillsammans med övrig personal representera föreningen i våra nätverk, genomföra utbildningsinsatser samt visst föreningsinternt arbete.

Tjänstefördelningen kommer att ligga på 50% juridik och 50 % verksamhetsutveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Juridisk utbildning och/eller erfarenhet av juridiskt arbete
 • Kunskap om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ha svenska som arbets­språk
 • God förmåga att arbeta självgående, flexibelt och lösningsorienterat.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att ge juridisk rådgivning
 • Erfarenhet av att skriva ansökningar samt återrapportera till finansiärer och/eller av att arbeta i projekt
 • Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, aktivism eller liknande
 • Språkkunskap i ett av de fem minoritetsspråken och/eller ett av följande språk: arabiska, somaliska, persiska, dari eller tigrinja,
 • Erfarenhet av process i domstol.

Omfattning och tillträde

Tjänsten är ett vikariat om 100 % med chans till förlängning. Tillträde sker den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar till och med den 31 maj 2023.

Övrig information

 • På vår arbetsplats tillämpar vi heltid á 36 arbetstimmar per vecka.
 • Viss del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.
 • Viss möjlighet till arbete hemifrån finns.
 • Vi har kollektivavtal med KFO.

Ansökan

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Välkommen med ett motivationsbrev samt ditt CV till jannie.lehman@adbnorraskane.se

Sista ansökningsdatum är 31 juli 2022. Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

2022-06-20

Rapportsläpp!

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer i Sverige gör i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en rapport. Den kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Vi vill visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering.

Rapporten hittar du här: Antidiskrimineringsbyråernas rapport.pdf

MUCF:s rapport hittar du här: RAPPORT (mucf.se)

2022-06-20

Musik och skapande mot diskriminering

Den 15:e juni arrangerade ADB Norra Skåne en sommarkväll mot diskrimiering i Furutorpsparken, Helsingborg. Det hade blåst och regnat under dagen men i perfekt tajming till klockan sju sprack molnen upp och solen kikade fram över parken som fylldes på med människor.

Från scen gav duon Nadin Al Khalidi och Cassius Lambert, båda från bandet Tarraband, en spelning full av närvaro, värme och intensitet som trollband både gamla och unga i publiken.

På en gräsmattan i närheten rullade konstnären Yahya Ashmawi ut metervis papper som barn och ungdomar tillsammans fyllde med färg och bilder.

I de kvällstimmarna uppstod en fantastiskt god stämning mellan alla människor som kom och var med, lyssnade till musiken, och målade. Stort tack till alla som var där och bidrog.

2022-04-11

ADB medarrangör på Romadagen

8/4 firades Romadagen i Helsingborg. Som huvudarrangör stod den romska föreningen Vorta Drom som öppnade för samtal, musik och gemenskap på IdéA i Helsingborg. ADB Norra Skåne var med och pratade om diskriminering och var man kan vända sig om man blir utsatt.

2021-12-21: ADB Norra Skåne håller vinterstängt.

Vi håller vinterstängt 22/12-10/1. Under denna period kommer även vår rådgivning att hålla stängt. Vi återkopplar i de ärenden som inkommit till oss under denna period i januari.

2021-10-18: Vi söker en jurist och verksamhetsutvecklare!

Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter.

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering både genom rådgivning och stöd till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering och genom förebyggande arbete så som utbildning, opinionsbildning och projekt. Byrån har funnits sedan 2002. Vi har kontor i Helsingborg men vårt upptagningsområde utgörs av femton kommuner i norra Skåne. 

Vi är en liten arbetsplats med en stor lagkänsla. För närvarande har vi två heltidsanställda, båda två arbetar delvis som jurist och delvis som verksamhetsutvecklare. Vi har även en projektledare anställd på deltid för att genomföra vårt nya projekt Antirasistiska Filmdagar Norra Skåne och en deltidsanställd som har ansvar för ekonomi- och personalfrågor.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten består huvudsakligen av två delar. Den ena delen handlar om att ge juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig ha blivit utsatta för diskriminering. Det innebär till exempel att göra rättsutredningar och vid behov vidta åtgärder och agera ombud i ärenden samt att ge rådgivning till enskilda om hur de själva kan gå vidare med sitt ärende.

Den andra delen av tjänsten är inriktad på att fortsatt utveckla och bredda vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om att utveckla befintliga projekt eller utforma och planera nya projekt. Det kommer i denna del finnas stort utrymme att själv lägga upp arbetet, i nära samråd med byråns andra anställda.

Utöver dessa två huvudsakliga delar ingår även att tillsammans med övrig personal representera föreningen i våra nätverk, genomföra utbildningsinsatser samt visst föreningsinternt arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Juridisk utbildning och/eller erfarenhet av juridiskt arbete
 • Kunskap om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ha svenska som arbets­språk
 • God förmåga att arbeta självgående

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att ge juridisk rådgivning
 • Erfarenhet av process i domstol
 • Erfarenhet av att skriva ansökningar samt återrapportera till finansiärer och/eller av att arbeta i projekt
 • Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, aktivism eller liknande
 • Språkkunskap i ett av dem fem minoritetsspråken och/eller ett av följande språk: arabiska, somaliska, persiska, dari eller tigrinja.

Ansökan

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Välkommen med ett motivationsbrev samt ditt CV till pomme.j-corvellec@adbnorraskane.se.

Sista ansökningsdatum är 10 november. Intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag. 

Vår förhoppning är att besked ska kunna ges till sökande under vecka 46.

Omfattning och tillträde

Tjänsten är ett vikariat om 100 % med chans till förlängning. Tillträde sker den 1 december 2021 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar till och med den 31 juli 2022.

Övrig information

 • På vår arbetsplats tillämpar vi heltid á 36 arbetstimmar per vecka.
 • Viss möjlighet till arbete hemifrån finns.
 • Vi har kollektivavtal med KFO.

Frågor?

För frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta pomme.j-corvellec@adbnorraskane.se.

2020-08-26: Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer Försvarsmakten, igen

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer tillsammans med Malmö mot Diskriminering försvarsmakten för diskriminering, igen. Bakgrunden till detta är att försvarsmakten inte tar in personer med neuropsykiatriskadiagnoser (npf) oavsett de sökandes individuella möjligheter och förutsättningar att delta i försvaret. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade i ett tillsynsbeslut som kom i juni i år (TIL 2018/511) att försvarsmaktens förfaringssätt där personer med npf-diagnoser inte tillåts göra individuella tester utan direkt sållas ut av ansökningssystemet utgör diskriminering. Försvarsmakten har sedan dess ändrat systemet så att diagnos inte ska hindra sökanden från att göra de individuella testerna. I praktiken innebär detta dock ingen förändring för de sökande då Försvarsmakten fortsatt tillämpar ett regelverk som fastslår att personer med diagnos inte är tjänstbara inom försvaret. Därför kan sökande med npf-diagnos i dagsläget inte antas in i försvarsmakten oavsett hur väl dem klarar antagningstesterna. Detta regelverk måste, för att en riktigt förändring ska ske, uppdateras och uppdateringen måste medföra en relevant förändring av försvarsmaktens bedömning av personer med npf-diagnos.

Vi väljer att stämma för att vår klient ska få upprättelse och för att få till en faktisk förändring för personer med npf som önskar en framtid inom det svenska försvaret

Pomme Corvellec Jurist på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

2021-06-17: Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne håller sommarstängt

Vi håller sommarstängt mellan den 24/6-20/8 2021. Vi återkommer till alla som har hört av sig under sommaren i slutet av augusti. Har du ett öppet ärende med en akut fråga, vänligen mejla info@adbnorraskane.se.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne önskar alla en skön sommar!

2021-06-14: Vi söker en projektledare till Antirasistiska filmdagar i Skåne!

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker just nu en projektledare för att bedriva projektet Antirasistiska filmdagar (ARF) Norra Skåne. Projektet syftar till att väcka tankar och frågor om antirasism, demokrati och mänskliga rättigheter genom film och samtal. Projektets målgrupp är gymnasieungdomar i Norra Skåne och kommer äga rum november/december 2021. Tjänsten är på 60 % och tidsbegränsad under perioden 1:a september 2021 till 28:e februari 2022. Startdatum kan ändras enligt överenskommelse. Vidare kan det finnas möjlighet till förlängning i två månader om vi tilldelas ytterligare medel till projektet.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om tjänsten och för att ansöka!

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24887641

2021-02-08: Försvarsmakten betalar för att kringgå prövning i diskrimineringsmål

I höstas stämdes Försvarsmakten för att ha använt sig av en diskriminerande rekryteringsprocess till den grundläggande militära utbildningen. Försvarsmakten valde att betala diskrimineringsersättning i målet, men medgav inte att rekryteringsprocessen varit diskriminerande. Detta är att kringgå den enskildes rättigheter, menar Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Det är viktigt att frågan om diskriminering blir utredd.

Hösten 2020 stämde Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, tillsammans med Malmö mot Diskriminering och anmälaren Erik Fenn, Försvarsmakten för att ha använt sig av en diskriminerande rekryteringsprocess till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning. I rekryterings-processen sorteras personer med vissa neuropsykiatriska diagnoser bort. Det gör att Erik, som har diagnosen Aspergers syndrom, inte ges den möjlighet till individuell prövning som andra sökanden får. Försvarsmakten gick i målet med på att betala ersättning till Erik, men ville inte medge att Erik utsatts för diskriminering.

Det är inom svensk rätt möjligt att medge ett yrkande om ersättning utan att själva händelsen utreds av domstolen. I diskrimineringsärenden kan det innebära att en viktig del av upprättelsen går förlorad, nämligen bekräftelsen på att det som hänt faktiskt utgjort diskriminering. Denna typ av upprättelse fick inte Erik.

”För mig är pengarna inte viktiga, utan att frågan om diskriminering blir prövad” säger Erik Fenn. ”Detta påverkar många personer med neuropsykiatriska diagnoser.”

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är kritiska mot hur domstolsprocessen avslutades.

”Det är anmärkningsvärt att Försvarsmakten, en statlig myndighet, väljer att kringgå prövning av diskrimineringsfrågan på det här sättet” säger Melanie Gutman, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. ”Staten borde precis som vi och Erik ha ett intresse av att utreda om rekryteringsprocessen faktiskt varit diskriminerande.”

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne anser att det kryphål som finns i svensk lag – som gör det möjligt att betala ersättning för att kringgå sakprövning i diskrimineringsärenden strider mot EU-rätten. Frågan utreds för närvarande i EU-domstolen efter att Högsta domstolen begärt ett förhandsavgörande i ett annat diskrimineringsmål. Antidiskriminerings-byrån Norra Skåne följer processen i Högsta domstolen. Om processen sätter stopp för möjligheten att betala ersättning för att undvika sakprövning tvekar Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne inte för att stämma Försvarsmakten på nytt, såvida rekryteringsprocesserna inte förändras.

”Vår bedömning är fortsatt att Försvarsmaktens rekryteringsprocess är diskriminerande” säger Alice Åberg, verksamhetsansvarig på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. ”Vi kommer fortsätta arbeta för förändring i den frågan.”

2020-09-30: Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer Försvarsmakten

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne (ADB NS) får in många anmälningar om diskriminering i utbildning- och arbetslivet på grund av funktionsvariation. Erik Fenn är en av dem som anmält. Erik, som varit aktiv i hemvärnet sedan han var sjutton och som idag drömmer om ett yrkesliv inom Försvarsmakten har flera gånger sökt till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning. Eftersom han har diagnosen Asperger syndrom avskrivs dock hans ansökan automatiskt innan han ens får möjlighet att göra några av de rekryteringstester som hans medsökande utan diagnos får genomgå för att få sin tjänstbarhet bedömd.

Försvarsmaktens ”diagnosdiskning” har varit aktuell i media flera gånger under de senaste åren och Diskrimineringsombudsmannen utövar just nu tillsyn över Försvarsmaktens rekryteringsprocess. Intresseorganisationer som Attention och Autism och Asperger- förbundet uppger att de länge drivit frågan om den diskriminerande rekryteringsprocessen. Deras budskap har varit enkelt: sortera inte bort personer automatiskt – inför individuella prövningar! Ändå fortsätter Försvarsmakten att automatiskt avskriva ansökningar från personer med Asperger syndromdiagnos. För Erik finns idag ingen möjlighet till att få sin förmåga att genomföra den grundläggande militära tjänstgöringen bedömd utifrån hans individuella förutsättningar.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer nu Försvarmskaten för diskriminering. ”En rekryteringsprocess som automatiskt avskriver ansökningar från personer med Asperger syndrom utan att dessa personer ges en möjlighet till en individuell bedömning strider mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen” Säger Pomme J-Corvellec, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Asperger syndrom i sig säger inte någonting om en persons lämplighet för vissa yrken eller aktiviteter. Detta beror bland annat på att det inom den stora grupp som diagnostiserats med Aspergers syndrom finns en otrolig bredd på typ av symptom och grad av symptom. Därför behövs, precis som för andra, en individuell prövning. 

Att en individuell prövning görs i de fall som det behövs är oerhört viktigt. För Erik och många andra sökande med honom innebär exkluderingen att en dörr till en av Sveriges största arbetsgivare stängs och att drömmar krossas.

En offentlig aktör med sådan omfattning och uppdrag borde axla ett särskilt ansvar för att faktiskt implementera de lagliga skydd vi har mot diskriminering. I flera andra länder, däribland Storbritannien och Nya Zeeland, finns redan lagstadgade rutiner som garanterar rätten till en enskild bedömning, just för att förebygga diskriminering. Att svenska staten inte ska bidra till att personer får sina livsmöjligheter begränsade borde vara en självklarhet.

2020-04-30: Antidiskrimineringsbyråer svarar på rekommendationerna i FN:s Universal Periodic Review om Mänskliga Rättigheter i Sverige

Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. 

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, har bjudit in Sveriges Antidiskrimineringsbyråer att lämna synpunkter på rekommendationer utifrån vår sakkunskap om situationen avseende mänskliga rättigheter och diskriminering i Sverige.

Idag finns 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Samtliga antidiskrimineringsbyråer arbetar med att kostnadsfritt erbjuda råd och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering, samt med att utbilda och bilda opinion i diskrimineringsfrågor i lokala och regionala sammanhang. 

Med utgångspunkt i ett fyrtiotal inkomna rekommendationer vill vi framföra 4 övergripande åtgärdsområden vi ser som särskilt relevanta. Bakom denna skrivelse står 17 av landets antidiskrimineringsbyråer.

Undertecknande:

Agera Värmland
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Byrån mot Diskriminering i Östergötland
Civil Rights Defenders
Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Diskrimineringsbyrån Humanitas
Göteborgs Rättighetscenter
Malmö mot Diskriminering
Rättighetscentrum Dalarna
Rättighetscentrum Halland
Rättighetscentrum Norrbotten
Rättighetscentrum Västerbotten
Örebro Rättighetscenter

1. Säkerställ tillgång till rättvisa

Nära besläktat med arbetet i Sverige att främja och förebygga olaglig diskriminering är frågan om tillgång till rättvisa, det vill säga individens förmåga att söka och få effektiva rättsmedel mot olaglig diskriminering genom rättsinstitutioner. Många av rekommendationerna från FN:s Universal Periodic Review uppmanar Sverige att förbättra den institutionella kapaciteten att systematiskt dokumentera, utreda och åtala incidenter avseende diskriminering (se 156.83, 156.85, 156.86, 156.87, 156.92, 156.100, 156.123, 156.145 m.fl.).

Det har konstaterats från såväl regeringen som civilsamhället att alldeles för få mål om diskriminering drivs i domstolarna. DO företräder enskilda i relativt liten utsträckning vilket innebär att enskilda måste söka andra vägar för att få upprättelse och för att kunna få en rättslig prövning. Även om Diskrimineringslagen också ger andra aktörer rätt att föra talan, såsom  fackförbund och föreningar, så är även denna möjlighet begränsad på olika sätt. Fackförbund kan bara företräda medlemmar inom arbetslivet, medan föreningar saknar ekonomiska resurser. För den enskilde som utsatts för diskriminering kan risken att behöva stå för höga rättegångskostnader ha en avhållande effekt när det gäller att själv väcka talan i domstol. Kostnaderna för att driva en rättslig process kan komma upp i summor som för flertalet enskilda inte är möjliga att bära. Med nuvarande regler om rättshjälp är risken ändå stor att den enskilde kan komma att få betala en stor del av rättegångskostnader vid en eventuell förlust. Även denna omständighet innebär i praktiken att enskilda inte har tillgång till en domstolsprocess för att få sin sak prövad. För att minska den ekonomiska risken väljer de som väcker talan om diskriminering ofta att yrka ett belopp som understiger ett halvt basbelopp, vilket underminerar den avskräckande effekt som diskrimineringsersättningen är menad att bidra med.

Vi instämmer därför i de rekommendationer som lyft fram att Sverige bör förbättra den institutionella kapaciteten att systematiskt dokumentera, utreda och åtala incidenter avseende diskriminering. Vi förordar bland annat:

 • Ett mer generöst rättshjälp-system som kan bidra till att öka förutsättningarna för dem som utsätts för diskriminering att söka upprättelse i allmän domstol.
 • Lagen (2008:568) om diskrimineringsombudsmannen skärps för att tydligt reglera DO:s befogenheter och skyldigheter, samt tydliggör att DO:s uppdrag innefattar att hantera och utreda de anmälningar som kommer in till DO. Rättssäkerheten kräver att det ska framgå av lagen i vilka fall DO har rätt att underlåta utredning.

2. Verka för effektivare implementering av Diskrimineringslagen

I ett flertal rekommendationer uttrycks att Sverige bör förbättra enskildas möjligheter till adekvat upprättelse samt se till att diskrimineringsrätten får en mer effektiv implementering. (Se tex: 156.82, 156.85, 156.86, 156.87, 156.89, 156.91, 156.100, 156.123). Dessa rekommendationer belyser problem vi återkommande ser i våra verksamheter och som vi anser att regeringen bör vidta åtgärder för att avhjälpa. Rekommendationerna rörande implementering och effekt av Diskrimineringslagen är särskilt relevanta på grund av flera anledningar:

Möjligheten till upprättelse med adekvata ersättningsnivåer för personer som utsätts för diskriminering är idag väldigt låg. Dels är det få personer som har de resurser och förmågor som krävs för att driva dessa ärenden i rätten, dels avskräcker som ovan nämnts risken att behöva stå för motpartens kostnader enskilda från att begära de högre ersättningsbeloppen. En konsekvens av detta är att diskrimineringsersättningen inte får den avskräckande effekt som det var tänkt från början. Det gör också att frågorna får en lägre status i samhället och hos skyldighetsbärare.

Vidare har Diskrimineringsombudsmannen (DO) ett tillsynsuppdrag enligt lagen som innefattar en möjlighet att ansöka om att vite ska föreläggas av nämnden mot diskriminering om lagen inte följs i enlighet med DO:s tillsynsbeslut. Den möjligheten utnyttjas inte alls av DO idag vilket är allvarligt, då det legitimerar den diskriminering som pågår idag.

De starkt begränsade möjligheterna till upprättelse vid diskriminering får negativa konsekvenser för den enskilde individen och påverkar dennes förtroende för staten och samhället i stort. Diskrimineringslagen erbjuder heller inga andra möjligheter till upprättelse än en ekonomisk ersättning. Det hade varit önskvärt att möjliggöra överenskommelser om andra saker än just ekonomisk ersättning, då vår erfarenhet är att personer som utsätts för diskriminering inte bara värderar den ekonomiska ersättningen, utan även vill förändra för att inte fler ska drabbas av samma sak.

Vi instämmer därför i de rekommendationer som lyft fram att Sverige bör öka möjligheten till upprättelse och lämpliga sanktioner samt se till att diskrimineringslagen får en mer effektiv implementering och förordar bland annat:

 • Att den modell för tillsyn som DO använder sig av idag ses över eftersom den idag inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv. Därför bör bland annat utredningen “En effektivare och mer ändamålsenlig tillsyn av Diskrimineringslagen” prioriteras.
 • Andra former av upprättelse utöver ekonomisk – till exempel vidtagande av specifika åtgärder, i kombination med diskrimineringsersättning, ska utredas samt hur ersättningsnivåer kan höjas till en adekvat nivå.

3. Stärk och bredda skyddet för utsatta grupper

Flertalet länder uppmanar till mer effektiva insatser mot diskriminering, rasistiskt eller religiöst motiverade brott och ett utökat skydd för utsatta grupper (tex 156.84, 156.94-98, 156.120-125, 156.250, 156.255, 156.258). Att det skydd som diskrimineringslagen föreskriver är otillräckligt är något vi ser konkret i vårt arbete. Vi vet genom våra ärenden att grupper som utsätts för diskriminerande handlingar inte omfattas av det skydd som finns idag, och att diskrimineringsgrunder ofta intersektionerar och förstärker varandra. Ett led i att stärka skyddet för grupper utsatta för rasism skulle vara att separera hudfärg från etnisk tillhörighet och införa en ny diskrimineringsgrund specifikt med koppling till hudfärg. Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet inrymmer inte nödvändigtvis diskriminerande handlingar med rasistiska motiv mot exempelvis icke-vita svenskar och behöver därför stärkas upp. 

Ytterligare en utsatt grupp som saknar skydd i den svenska diskrimineringslagstiftningen är personer som missgynnas med koppling till socioekonomisk status, förmögenhet, börd, utbildningsnivå, och boendesituation. Våra verksamheter märker även av en ökning av diskriminering mot utsatta grupper kopplat till beslut och policys hos kommuner och företag, både som arbetsgivare och servicegivare. Vi anser att det är av yttersta vikt att diskrimineringslagen tillämpas för att stoppa kommuner och företag från att fatta beslut och skapa regler som diskriminerar specifika grupper genom exempelvis tiggeriförbud, slöjförbud eller andra försvårande åtgärder för marginaliserade grupper.

En brist kopplad till samhällsområden i diskrimineringslagen är att polis och rättsväsende ej omfattas av förbudet. I våra verksamheter ser vi att diskriminering av personer med annan etnisk bakgrund än nordeuropeisk förekommer i hela det svenska rättssystemet. Rasprofilering är också vanligt förekommande. För personer som utsätts för rasprofilering, eller annan form av diskriminering av polis- och rättsväsendet, är möjligheten till upprättelse orimligt begränsad. 

För att stärka skyddet för utsatta grupper ser vi ett behov av att påskynda ett flertal lagstiftningsprocesser, däribland införandet av en ny könstillhörighetslag (enl. 156.159-163). Vi ser effekter av att en ny könstillhörighetslag ännu inte är på plats, där en stor grupp människor osynliggörs som individer och i statistiska underlag. Det här försvårar diskrimineringslagens tillämpning, individens möjlighet till upprättelse och möjligheten att driva diskrimineringsärenden. Malta uppmanar vidare till ett stärkt skydd av barn med intersexvariation (156.158). Vi ser ett behov av en praktisk tillämpning av barnkonventionen som stärker barns rättsliga skydd och rätt till kroppslig integritet. Ett starkare skydd som bygger på samtycke från barnet är i linje med Barnkonventionens fyra grundprinciper vilket vi som antidiskrimineringsbyråer stödjer. Icke nödvändiga medicinska ingrepp måste i största möjliga mån undvikas. Därtill uppmanar vi till stärkandet av urfolks rättigheter och delar åsikten att Sverige skyndsamt bör ratificera ILO:s konvention nr 169 (156.17-156:18)

Vi instämmer därför i de rekommendationer som lyft fram att Sverige bör skapa ett utökat skydd för utsatta grupper. Vi anser det därför nödvändigt att: 

 • Diskrimineringslagens skyddade områden utökas till att även omfatta polis- och domstolsväsendet.
 • Införa två nya diskrimineringsgrunder: hudfärg och socioekonomisk status, samt att en utredning tillsätts för att se över hur diskrimineringslagen kan beakta intersektionalitet när olika grunder samspelar.
 • Stärka barns rättsliga skydd genom lagstiftning som skyddar barn med intersexvariationer.
 • Införa en ny könstillhörighetslag som separerar medicinska ingrepp från könsidentitet och som bygger på självidentifiering samt att denna lag initieras skyndsamt.
 • Ratificera ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter.

4. Förbättra det förebyggande arbetet mot diskriminering

För att arbetet mot diskriminering ska ha reell genomslagskraft och i praktiken göra skillnad för de som lagen är avsedd att skydda krävs även, i enlighet med flertalet rekommendationer, ett stärkt förebyggande arbete. Detta innefattar breda kunskapshöjande insatser (rekommendationer 156.86, 156.102, 156.153), särskilt riktade utbildningsinsatser mot polis- och rättsväsendet (156.154, 159.119), att säkerställa en rättssäker asylprövning fri från diskriminering (156.291) samt att bredda omfattningen av existerande förebyggande åtgärder (156.116, 156.78, 156.82). Inom antidiskrimineringsbyråernas utbildningsverksamheter ser vi en alarmerande brist på kunskap om lagstiftningen samt implementering av aktiva åtgärder inom i stort sett samtliga områden. Brist på kunskap är en faktor som bidrar till att diskriminering fortsätter att förekomma.  

Vi ser också stora brister när det gäller myndighetsbeslut och bemötande. Exempelvis visar flertalet rapporter på utbredda problem med rasistisk och etnisk profilering i Sverige (se exempelvis Mulinari 2010, samt CERD rekommendationer till Sverige), något som vår erfarenhet av rådgivning till utsatta personer bekräftar. Indien uppmanar till att motverka socialtjänstens godtyckliga omhändertagande av barn (156.244). I våra verksamheter ser vi ärenden med diskriminerande tendenser vid omhändertaganden av barn. I synnerhet drabbar detta familjer med utomeuropeisk eller romsk bakgrund och familjer med föräldrar och/eller barn med funktionsnedsättning, vilket även bekräftas av forskning. Vidare möter vi i våra verksamheter diskriminerande handläggning av asylärenden, i synnerhet gällande konvertiter och hbtq-personer vars särskilda skäl inte hörsammas. Mot bakgrund av den alarmerande kunskapsbristen rörande diskrimineringslagstiftningen och praktisk tillämpning av den, ser vi ett tydligt behov av specifika utbildningsinsatser och riktad tillsyn av vissa samhällsområden.

Flera rekommendationer uppmanar Sverige att bredda omfattningen av existerande förebyggande åtgärder mot diskriminering. Ett viktigt sådant verktyg är diskrimineringslagens krav på arbetet med aktiva åtgärder. I dagsläget finns enbart krav på aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet. Ett effektivt och aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika rättigheter är av yttersta vikt för att bekämpa den diskriminering som finns i samhället, i arbetslivet och utbildningsområdet såväl som i samhället i övrigt. 

Vi instämmer därför i de rekommendationer som lyft fram att Sverige bör stärka sitt förebyggande arbete mot diskriminering och förordar bland annat att: 

 • En utredning för hur Diskrimineringslagen kapitel 3 kan utökas till att omfatta samtliga samhällsområden (inklusive de utökade skyddade samhällsområdena polis- och domstolsväsende enligt åtgärdsförslag ovan) tillsätts.
 • En bred satsning på kunskapshöjande insatser om diskrimineringslagen och aktiva åtgärder specifikt riktad till offentlig verksamhet.
 • Kompetenshöjande insatser för polis, rättsväsende samt asylhandläggare inrättas.
 • En effektiv tillsyn av migrationsverket, socialtjänst, polis- och rättsväsendet genomförs.