Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som finns i Helsingborg sedan år 2002. Årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten. Vi har för närvarande ekonomiskt stöd av Helsingborgs stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Våra stadgar hittar du här.

Vårt uppdrag

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar även förebyggande mot diskriminering, genom utbildning, opinionsbildning, projekt och kampanjer.

Vår verksamhet täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. I den mån vi har möjlighet tar vi oss också an uppdrag från närliggande områden där det inte finns någon antidiskrimineringsbyrå, exempelvis södra Halland och sydvästra Småland.

Personal

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har två anställda på heltid, varav en är verksamhetsansvarig och en jurist och verksamhetsutvecklare, och två på deltid varav en jurist och en är kassör och personalansvarig.

2021-10-18 Vi söker en vik. jurist och verksamhetsutvecklare!
Läs mer om tjänsten och ansök här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25220173

Styrelsen

Våra styrelseledamöter har kunskaper och erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsverksamhet, så som arbete med mångfald, integration, hbtq, minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Styrelse vald på årsmöte 2021-03-21
Ordförande:
Eva Ingers

Vice ordförande: 
Ingrid Mattiassson Saarinen

Kassör: 
Kim Plunteman (personalansvarig & sekreterare)

Övriga styrelseledamöter:
Alexander Ström
Niklas Bohn

Suppleanter:
Amela Grgic