Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som finns i Helsingborg sedan år 2002. Årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten. Vi har för närvarande ekonomiskt stöd av Helsingborgs stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Våra stadgar hittar du här.

Vårt uppdrag

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar även förebyggande mot diskriminering, genom utbildning, opinionsbildning, projekt och kampanjer.

Vår verksamhet täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. I den mån vi har möjlighet tar vi oss också an uppdrag från närliggande områden där det inte finns någon antidiskrimineringsbyrå, exempelvis södra Halland och sydvästra Småland.

Personal

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har två anställda på heltid och två på deltid, varav en är verksamhetsansvarig, en jurist och utbildningsansvarig, en handläggare samt vår personalansvarig.

Vanligen erbjuder vi praktik till 1-2 personer per termin. I mitten av varje termin brukar vi annonsera ut praktikplatserna för kommande termin.

Styrelsen

Våra styrelseledamöter har kunskaper och erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsverksamhet, så som arbete med mångfald, integration, hbtq, minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Ordförande:
Wilhelm Berséus

Övriga styrelseledamöter:
Eva Ingers (sekreterare)
Jenny Pernton
Lotta Ahlberg
Mia-Jonas Plunteman (kassör och personalansvarig)
Rikard Einegard (vice ordförande)

Suppleanter:
Frida Ahlberg

Årsmöte 2019

Vi välkomnar medlemmar och andra intresserade till vårt årsmöte den 24 mars 2019 kl 14.00. Mötet kommer att hållas i våra lokaler på Planteringsvägen 36 i Helsingborg. Anmäl ditt deltagande till info@adbnorraskane.se och glöm inte att betala medlemsavgiften innan.

Nedan följer årsmöteshandlingarna:
Kallelse till årsmöte 2019 samt dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Ekonomisk berättelse
Valberedningens förslag till styrelse
Budget för verksamhetsår 2019
Förslag till stadgeändring om styrelsen
Förslag till stadgeändring om medlemsavgiften
Stadgar