Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som finns i Helsingborg sedan år 2002. Årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten. Vi har ekonomiskt stöd av Helsingborgs stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vårt uppdrag

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar även förebyggande mot diskriminering, genom utbildning, opinionsbildning, projekt och kampanjer.

Vår verksamhet täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. I den mån vi har möjlighet tar vi oss också an uppdrag från närliggande områden där det inte finns någon antidiskrimineringsbyrå, exempelvis södra Halland och sydvästra Småland.

Personal

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har tre anställda på heltid och en på deltid, varav en är verksamhetsansvarig, en jurist och utbildningsansvarig, en handläggare och utbildare, samt vår personalansvarig.

Vanligen erbjuder vi praktik till 1-2 personer per termin. I mitten av varje termin brukar vi annonsera ut praktikplatserna för kommande termin.

Styrelsen

Våra styrelseledamöter har kunskaper och erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsverksamhet, så som arbete med mångfald, integration, hbtq, minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Ordförande:
Wilhelm Berséus

Övriga styrelseledamöter:
Eva Ingers (sekreterare)
Jenny Pernton
Lotta Ahlberg
Mia-Jonas Plunteman (kassör och personalansvarig)
Rikard Einegard (vice ordförande)

Suppleanter:
Frida Ahlberg