Vi söker en jurist och verksamhetsutvecklare!

Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter.

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering både genom rådgivning och stöd till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering samt genom förebyggande arbete så som utbildning, opinionsbildning och projekt. Byrån har funnits sedan 2002. Vi har kontor i Helsingborg men vårt upptagningsområde utgörs av femton kommuner i norra Skåne.

Beskrivning av tjänsten

Vi är en liten arbetsplats med en stor lagkänsla. För närvarande har vi två heltidsanställda, båda två arbetar delvis med juridik och delvis med verksamhetsutveckling. Vi har även en projektutvecklare och kommunikatör samt en ekonomi- och personalansvarig anställda på deltid.

Tjänsten består huvudsakligen av två delar. Den ena delen handlar om att ge juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig ha blivit utsatta för diskriminering. Det innebär till exempel att göra rättsutredningar och vid behov vidta åtgärder och agera ombud i ärenden samt att ge rådgivning till enskilda om hur de själva kan gå vidare med sitt ärende.

Den andra delen av tjänsten är inriktad på att fortsatt utveckla och bredda vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om att utveckla befintliga projekt eller utforma och planera nya projekt. Det kommer i denna del finnas stort utrymme att själv lägga upp arbetet, i nära samråd med byråns andra anställda.

Utöver dessa två huvudsakliga delar ingår även att tillsammans med övrig personal representera föreningen i våra nätverk, genomföra utbildningsinsatser samt visst föreningsinternt arbete.

Tjänstefördelningen kommer att ligga på 50% juridik och 50 % verksamhetsutveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Juridisk utbildning och/eller erfarenhet av juridiskt arbete
 • Kunskap om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ha svenska som arbets­språk
 • God förmåga att arbeta självgående, flexibelt och lösningsorienterat.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att ge juridisk rådgivning
 • Erfarenhet av att skriva ansökningar samt återrapportera till finansiärer och/eller av att arbeta i projekt
 • Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, aktivism eller liknande
 • Språkkunskap i ett av de fem minoritetsspråken och/eller ett av följande språk: arabiska, somaliska, persiska, dari eller tigrinja,
 • Erfarenhet av process i domstol.

Omfattning och tillträde

Tjänsten är ett vikariat om 100 % med chans till förlängning. Tillträde sker den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar till och med den 31 maj 2023.

Övrig information

 • På vår arbetsplats tillämpar vi heltid á 36 arbetstimmar per vecka.
 • Viss del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.
 • Viss möjlighet till arbete hemifrån finns.
 • Vi har kollektivavtal med KFO.

Ansökan

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Välkommen med ett motivationsbrev samt ditt CV till jannie.lehman@adbnorraskane.se

Sista ansökningsdatum är 31 juli 2022. Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!