Högsta Domstolen meddelar ej prövningstillstånd gällande handläggningsform i ADB Norra Skånes mål mot Försvarsmakten – Här finns tydliga risker för att enskilda undviker att väcka talan då de riskerar att behöva stå den fulla rättegångskostnaden mot myndigheter.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämde tillsammans med Malmö mot Diskriminering in ärendet sommaren 2021 som ett förenklat tvistemål i Stockholms Tingsrätt, något som svenska processregler tillåter

Läs mer »