Utsatt för diskriminering eller vill du
veta mer om vad diskriminering är
och hur det påverkar?

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd till dig som blivit utsatt. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi erbjuder också utbildningar och upplysning om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter, diskriminering och normkritik i olika sammanhang. Bland annat har vi ett flerårigt samarbete med Region Skåne där vi utbildar personal i diskrimineringsfrågor, arrangerar årligen Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg för gymnasieungdomar och allmänhet, samt har senaste åren haft olika samarbeten och workshops med bland andra ABF Åstorp och ABF Helsingborg, Klippans kommun och filmdagar, Olika men lika, Fryshuset Helsingborg, Helsingborgs stad, @Plantan, Idé A och Attention samt har hållit i seminarier vid Mänskliga Rättighetsdagarna tillsammans med andra antidiskrimineringsbyråer. 

Följ oss och läs mer om aktuella händelser och projekt i våra SoMe på Facebook eller Instagram.

Välkommen hit!
Här finner du mer information om vad ADB Norra Skåne är.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har funnits i Helsingborg sedan år 2002 och idag sträcker sig vårt upptagningsområde över 15 kommuner i Skåne samt Kronoberg i södra Småland. Vi på byrån arbetar rådgivande, utbildande och opinionsbildande på olika vis i frågor som rör diskriminering och diskrimineringslagen. Det innebär att vi arbetar förebyggande för att motverka diskriminering och samtidigt stödjande för dig som blivit utsatt för diskriminering eller misstänker att du blivit det. Byrån är en ideell förening och en av 18 antidiskrimineringsbyråer i hela landet.

Vem som helst kan bli medlem i föreningen och då vara med och påverka arbetet i strävan för rättvisa, inkludering och jämlikhet. Som medlem har du rösträtt vid årsmötet, förutsatt att du blivit medlem senast två veckor innan mötet. Föreningen har en styrelse ansvarar för driften av verksamheten och ett kansli med tre anställda som arbetar på byrån. 

 

Har du frågor? En idé? Vill blir medlem, veta mer eller samarbeta med oss? Hör av dig till oss på info@adbnorraskane.se

Bildtext vänster: Från firandet av Romadagen i Furutorpsparken, Helsingborg 8/4 2024 där ADB Norra Skåne deltog bl a tillsammans med arrangörerna Vorta Drome och Södra Folkhögskola

Överst höger: ADB Norra Skåne var med i Rädda Barnens rikstäckande projekt Kärleken är fri mot hedersrelaterat våld maj 2024.

Underst höger: Michael Popoola, Utbildningscentrum Malmö föreläste vid Antirasistiska Filmdagar 2024 på Röda Kvarn i Helsingborg. Filmdagarna arrangerades tillsammans med ABF Helsingborg.Nytt hos Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

240708

Vill du vara med och verka för ett varmare och mer jämlikt samhälle? Nu söker vi efter dig som vill delta i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet och antidiskriminering. Kanske brinner du för rättvisa och inkludering, kanske har du erfarenhet av att vara verksam inom idéburen sektor, kanske vill du verka för ett samhälle där alla har samma rätt att leva på lika villkor oavsett kön, bakgrund, sexualitet, religion, ålder och etnicitet. Oavsett är du varmt välkommen att nominera dig själv eller någon du tror skulle passa för uppdraget till vår valberedning på mail valberedningen@adbnorraskane.se 

Uppdraget som styrelsemedlem är ideellt precis som föreningen och vi är både politiskt och religiöst obundna.
 
——–
 
 7

 

Vårt uppdrag och vårt upptagningsområde.

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar även förebyggande mot diskriminering genom utbildning, informationsspridning, opinionsbildning, projekt, kultur och att skapa rum för samtal.

Vår verksamhets drivs främst med ekonomiskt stöd från Helsingborgs stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vår verksamhet täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge och Kronoberg.

Projekt & arrangemang

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne driver olika projekt och anordnar arrangemang i syfte att förebygga diskriminering. Vi samarbetar med bland annat andra ideella organisationer, studieförbund och kommuner.

Information om samtliga event finns på vår Facebooksida och vår Instagram.

Medlemskap

Ta ställning mot diskriminering och för de mänskliga rättigheterna – bli medlem!
Genom ett medlemskap i Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne tar du ställning mot diskriminering och för allas lika rätt i samhället. Som medlem i föreningen bidrar du inte bara eko­nomiskt, du har även rösträtt under årsmötet, och blir inbjuden till aktiviteter och evenemang som vi anordnar.

Medlemsavgift

Enskilda personer 150 kr
Pensionär/student 75 kr
Organisation/förening 300 kr

Medlemsavgiften sätts årligen in på bankgiro 5123-1769. Glöm inte uppge namn, adress och kontaktuppgifter i samband med insättningen!

Du kan också swisha in din medlemsavgift till nummer 123 568 3750, uppge ditt namn och din e-post.

Personal

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har tre anställda, varav två är verksamhetsutvecklare och jurister samt en projektledare och kommunikationsansvarig på deltid.

Styrelsen

Våra styrelseledamöter har kunskaper och erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsverksamhet, så som arbete med mångfald, integration, hbtq, minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter. 

Styrelsen

Ordförande: Dimitrij Aleshkov

Kassör:  Nathalie Filipovic

Ledamot: Matej Kopechny

Ledamot: Mercedes Jansson

Ledamot: Vakant