Rådgivning

Om du har blivit orättvist behandlad kan du ha blivit diskriminerad.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne arbetar utifrån diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och funktionsförmåga.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, i affären och på bostadsmarknaden. Lagen gäller också inom andra samhällsområden, till exempel inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och arbetsförmedling. Diskrimineringslagen gäller inte mellan privatpersoner.

Kostnadsfri rådgivning

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne ger kostnadsfri rådgivning om diskriminering. Vi som arbetar här har juridisk kompetens och kunskaper om diskriminering.

När du kontaktar oss lyssnar vi på vad det är du upplever som orättvis behandling eller trakasserier mot dig. Vi tar ställning till om det kan vara diskriminering utifrån diskrimineringslagen. Vi tittar både på vad lagen säger och undersöker vilken bevisning som finns. Vi ger dig sedan råd om hur du kan gå vidare med det som hänt.

Den som har blivit utsatt för diskriminering kan ha många olika önskemål om vad som ska hända. Det kan till exempel vara att:

  • få upprättelse genom en ursäkt eller genom ekonomisk ersättning,
  • den/de som diskriminerat ska genomgå utbildning och lära sig om diskriminering, för att samma händelse inte ska upprepas,
  • få bekräftelse på att det som hänt har varit diskriminering,
  • få hjälp att anmäla vidare till myndigheter, eller att
  • få veta mer om processen i domstol eller hos myndigheter.

Vad som är möjligt att göra beror till exempel på vad det finns för bevisning och vem som har diskriminerat dig.

Vi har tystnadslöfte. Det innebär att vi inte säger någonting till någon annan om det som du berättar för oss. Vi gör aldrig någonting som du inte vill. Det är inte alltid vi har möjlighet att hjälpa, och vi kan inte lova att du kommer att få ersättning för det inträffade.

Upplever du dig diskriminerad på din arbetsplats?

När det gäller diskriminering i arbetslivet är preskriptionstiderna kortare, mellan två veckor och sex månader. Om du är med i ett fackförbund är det i första hand dit du ska vända dig.

Vänta inte!

De flesta diskrimineringsfall har en preskriptionstid på två år vilket innebär att händelsen inte får ha inträffat för över två år sedan. Det är därför bra om du så snabbt som möjligt tar kontakt med oss om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering.

Bor du inte i vårt upptagningsområde?

Det finns lokala antidiskrimineringsbyråer på fler håll runt om i Sverige. För kontakt med en lokal antidiskrimineringsbyrå på annan ort, se Facebooksidan med kontaktuppgifter.
Du kan också anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om du vill upprätta ett klagomål till DO på egen hand, klicka här.

Kontakta oss!

Vi ger juridisk rådgivning på telefon och mail varje tisdag kl. 13.30-16.00. 

Telefon: 042 – 28 48 45
Mail: radgivning@adbnorraskane.se.

Om vi inte svarar när du ringer går det bra att lämna ett röstmeddelande så ringer vi upp dig.

Du kan också anmäla diskriminering till oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Anmäl diskriminering