Utbildning

Vi erbjuder föreläsningar, informationsinsatser och längre utbildningar. Vill du ha en föreläsning till din kompetensutvecklingsdag på jobbet? Eller har du några idéer eller förslag på samarbeten? Välkommen att kontakta oss med dina frågor och idéer.

Vi kan erbjuda allmänna utbildningar om diskrimineringslagen om 1–4 timmar.

Vi kan hålla riktade utbildningar om exempelvis:

 • diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder i arbetslivet,
 • diskrimineringsförbud för socialtjänsten och
 • diskrimineringsförbud och likabehandlingsarbete i skolan

 

Vi skräddarsyr även föreläsningar. Tillsammans kan vi komma överens om hur vi på bästa sätt kan möta era behov.

Exempel

Vi har bland annat hållit utbildningar för följande organisationer och grupper:

 • Kommunförbundet Skåne
 • Regionhandikapprådet Halland
 • Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) Skåne
 • Helsingborgs stad, bland annat för interkulturella kommunikatörer
 • SFI-klasser
 • Högstadielärare
 • Verksamhetsansvariga inom förskola
 • Högskolan i Halmstad
 • Campus Helsingborg
 • Romarådet i Helsingborg

Allmän information om oss och diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vi kan ge kortare informationsinsatser om diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet för ideella föreningar. En informationsinsats om 20-30 minuter är kostnadsfri för ideella föreningar inom vårt upptagningsområde.

Bilder från föreläsning under Olika men lika maj 2024 - ett projekt av Tahrir och ABF Malmö.