Facebook
Twitter
LinkedIn

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer Försvarsmakten, igen

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer tillsammans med Malmö mot Diskriminering försvarsmakten för diskriminering, igen. Bakgrunden till detta är att försvarsmakten inte tar in personer med neuropsykiatriskadiagnoser (npf) oavsett de sökandes individuella möjligheter och förutsättningar att delta i försvaret. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade i ett tillsynsbeslut som kom i juni i år (TIL 2018/511) att försvarsmaktens förfaringssätt där personer med npf-diagnoser inte tillåts göra individuella tester utan direkt sållas ut av ansökningssystemet utgör diskriminering. Försvarsmakten har sedan dess ändrat systemet så att diagnos inte ska hindra sökanden från att göra de individuella testerna. I praktiken innebär detta dock ingen förändring för de sökande då Försvarsmakten fortsatt tillämpar ett regelverk som fastslår att personer med diagnos inte är tjänstbara inom försvaret. Därför kan sökande med npf-diagnos i dagsläget inte antas in i försvarsmakten oavsett hur väl dem klarar antagningstesterna. Detta regelverk måste, för att en riktigt förändring ska ske, uppdateras och uppdateringen måste medföra en relevant förändring av försvarsmaktens bedömning av personer med npf-diagnos.

Vi väljer att stämma för att vår klient ska få upprättelse och för att få till en faktisk förändring för personer med npf som önskar en framtid inom det svenska försvaret

Pomme Corvellec Jurist på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne