Facebook
Twitter
LinkedIn

Besök av riksdagsledamot Per-Arne Håkansson (s)

För att enskilda personer ska kunna får råd och stöd i diskrimineringsfrågor behöver antidiskrimineringsbyråerna finnas! Det finns 18 byråer över hela landet som arbetar för att höja kunskapsnivåerna i dessa frågor och samtidigt verka stödjande i civilsamhället när orättvisor sker.
Förra veckan besökte riksdagsledamot Per-Arne Håkansson Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne (ADB Norra Skåne) för att tillsammans med byråns personal, delar av styrelsen samt inbjudna juristen Johanna Ingemarsson från Malmö mot diskriminering (MmD) samtala. Vi pratade om varför det är så viktigt att byråerna får leva samt hotet mot indragning av våran nuvarande finansiering. Det blev ett väldigt gott och viktigt samtal som vi önskar sprider goda ringar på vattnet.
På bilden:
Jannie Lehman – jurist och verksamhetsansvarig, Katarina Koch – jurist, Ingrid Mattiasson Saarinen – ordförande, och Sofia Kamlund – styrelseledamot från ADB Norra Skåne samt Johanna Ingemarsson – jurist hos MmD och Per-Arne Håkansson – riksdagsledamot (S). Medverkade vid mötet gjorde också Renée Sandberg – vice ordförande.
Fotograf: Sarah Perfekt