Facebook
Twitter
LinkedIn

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer Försvarsmakten

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne (ADB NS) får in många anmälningar om diskriminering i utbildning- och arbetslivet på grund av funktionsvariation. Erik Fenn är en av dem som anmält. Erik, som varit aktiv i hemvärnet sedan han var sjutton och som idag drömmer om ett yrkesliv inom Försvarsmakten har flera gånger sökt till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning. Eftersom han har diagnosen Asperger syndrom avskrivs dock hans ansökan automatiskt innan han ens får möjlighet att göra några av de rekryteringstester som hans medsökande utan diagnos får genomgå för att få sin tjänstbarhet bedömd.

Försvarsmaktens ”diagnosdiskning” har varit aktuell i media flera gånger under de senaste åren och Diskrimineringsombudsmannen utövar just nu tillsyn över Försvarsmaktens rekryteringsprocess. Intresseorganisationer som Attention och Autism och Asperger- förbundet uppger att de länge drivit frågan om den diskriminerande rekryteringsprocessen. Deras budskap har varit enkelt: sortera inte bort personer automatiskt – inför individuella prövningar! Ändå fortsätter Försvarsmakten att automatiskt avskriva ansökningar från personer med Asperger syndromdiagnos. För Erik finns idag ingen möjlighet till att få sin förmåga att genomföra den grundläggande militära tjänstgöringen bedömd utifrån hans individuella förutsättningar.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne stämmer nu Försvarmskaten för diskriminering. ”En rekryteringsprocess som automatiskt avskriver ansökningar från personer med Asperger syndrom utan att dessa personer ges en möjlighet till en individuell bedömning strider mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen” Säger Pomme J-Corvellec, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Asperger syndrom i sig säger inte någonting om en persons lämplighet för vissa yrken eller aktiviteter. Detta beror bland annat på att det inom den stora grupp som diagnostiserats med Aspergers syndrom finns en otrolig bredd på typ av symptom och grad av symptom. Därför behövs, precis som för andra, en individuell prövning.

Att en individuell prövning görs i de fall som det behövs är oerhört viktigt. För Erik och många andra sökande med honom innebär exkluderingen att en dörr till en av Sveriges största arbetsgivare stängs och att drömmar krossas.

En offentlig aktör med sådan omfattning och uppdrag borde axla ett särskilt ansvar för att faktiskt implementera de lagliga skydd vi har mot diskriminering. I flera andra länder, däribland Storbritannien och Nya Zeeland, finns redan lagstadgade rutiner som garanterar rätten till en enskild bedömning, just för att förebygga diskriminering. Att svenska staten inte ska bidra till att personer får sina livsmöjligheter begränsade borde vara en självklarhet.