Facebook
Twitter
LinkedIn

Med fokus på Roma-dagen

Intervju och foto: Sarah Perfekt

Den 8:e april firas internationella Roma-dagen runt om i världen. Dagen är betydelsefull och står för erkännandet av det romska folkslaget vilket symboliseras av den hissade romska flaggan och nationalsången som sjungs. Men dagen är också ett tillfälle för att stärka gemenskap och verka för mänskliga rättigheter.

– Romer är fortfarande utsatta för förfärliga fördomar, berättar Stefano Kuzhovic processledare för romsk inkludering på den romska föreningen Vorta Drom i Helsingborg. Historiskt sett är de djupt inrotade. De har setts som normala i flera hundra år och därför är de svåra att sudda bort. Institutionell diskriminering drabbar många romer och då pratar vi om stora institutioner som polis, domstol och andra myndigheter. Arbetet mot fördomarna går framåt men tyvärr lika många steg bakåt när något hänt och media målar upp en bild av hur romer är baserat på att en person misskött sig. Han eller hon får då representera alla och vi är tillbaka på ruta ett. Men vi kämpar och arbetar för att försöka motbevisa den bilden och för att det till slut ska bli jämställt.

Stefano och Ivan Kuzhovic arbetar på den romska föreningen Vorta Drom i Helsingborg.

Stefanos kollega Ivan Kuzhovic berättar att Vorta Drom bildades 1987 i Helsingborg. Då var det en fotbollsklubb för invandrarkillar som fick mål och mening av att ses och spela tillsammans. Sedan dess har föreningen utvecklats och förändrats. En har arbetat förebyggande mot missbruk hos unga, med kulturaktiviteter och integrationsfrågor för att idag arbeta ännu bredare med frågor om jämställdhet, mänskliga rättigheter och social samvaro.

– För några år sedan började vi identifiera behoven hos människor, vad de verkligen behövde. Vi såg att många inte mådde bra, barnen hade hög frånvaro, blev mobbade och retade, berättar Ivan. Då startade vi ett projekt med tema god hälsa som vuxit sedan dess.

I lokalerna träffas många dagligen för att umgås eller få stöd. Vorta Drom har olika sorters verksamheter för människor i alla åldrar och har blivit en viktig mötespunkt.

Idag kommer många människor i olika åldrar till Vorta Drom som sedan 2018 ligger i centrum på bostadsområdet Adolfsberg. Föreningen ingår i Adolfbergsnätverket och genom att vara en del av nätverket får fler människor kontakt med varandra och olika verksamheter – allt från pensionärsklubben som kommer till Vorta Drome och fikar till unga mammor som kan slussas vidare till familjecentralen och öppna förskolan.

– Vi har en grupp ensamstående mammor som skapat en gemenskap här och kommer hit ofta, berättar Ivan. Dagen börjar vid 15 på eftermiddagen och varar till sex-sju på kvällen. Medan barnen går i eftermiddagsskola, kan mammorna umgås och få hjälp från oss om det behövs. Det kan vara allt från stöd i myndighetskontakter till att skriva ut ett papper. Sedan lagar man mat tillsammans och äter ihop. Det betyder jättemycket för dem.

Vorta Droms syfte är att arbeta på flera plan – som en plattform och ett stöd för den enskilda och grupper men också verka för nationella minoriteters rättigheter i ett större perspektiv.

– Det är lagstadgat att romer är en nationell minoritet och ska behandlas på lika villkor men alla vill inte följa den lagen och det är ett stort problem, säger Ivan. Tyvärr är det beteendet vardag och så ofta förekommande att många inte ens tänker på det längre. Men vi ser det och måste reagera och agera. De senaste 20-30 åren har vi organiserat oss och tack vare föreningen kan vi arbeta både med staden och regeringskansliet. Även om jag blir trött på bakslag ibland då vi får börja om, känner jag samtidigt att det är nu vi märker av att vi har kraft att göra verkliga förändringar för framtiden.

Romadagen firas i Helsingborg på IdéA på Drottninghög fredagen den 8/4. Dagen invigs klockan 16.00 då man hissar den romska flaggan och sjunger nationalsången. Sedan följer ett program med musik och mat samt föredrag där bl a Antidiskrimineringsbyrån pratar.