Facebook
Twitter
LinkedIn

ADB Norra Skåne är en av elva byråer som skriver under i den gångna helgens DN debatt.

Vi och 10 andra antidiskrimineringsbyråer har yttrat oss om SD:s budgetförslag att lägga ned det statliga bidraget till verksamheter som arbetar mot diskriminering och rasism.
Om Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden och till EU-rätten krävs i stället en kraftig ökning av anslagen. Vi efterfrågar även en översyn av processreglerna gällande diskrimineringsärenden så att fler ärenden kan gå till domstol och lagen får den avskräckande effekt som avses.
Läs vår gemensamma debattartikel i DN Debatt.