Facebook
Twitter
LinkedIn

ADB medverkade vid Olika men Lika’s samtal 21/5

21/5 ledde ADB Norra Skånes jurister Blerina och Jannie samtalet när projektet Olika men likas bjöd in till en föreläsningsstund för föräldrar med barn som har olika funktionsnedsättningar. Samtalet berörde frågor bl a kring vilka rättigheter en har till stöd i skolan, hur en går tillväga om en inte är nöjd med ett beslut samt förtydligade vad diskrimineringslagen innebär. Allting simultantolkades på både arabiska och somaliska av fyra tolkar som fanns på plats.

Olika men lika är ett projekt som arbetar för och med personer med någon forma av funktionsnedsättning och som inte har svenska som modersmål. Det inkluderar även anhöriga och närstående. Projektet drivs av ABF Malmö och Tharir med stöd av Allmänna Arvsfonden.